PROHLÁŠENÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ, PEDAGOGŮ A ZAMĚSTNANCŮ AMU K SITUACI ZPŮSOBENÉ VÁLKOU NA UKRAJINĚ

Prohlášení může každý z Vás podepsat tím, že pošle na emailovou adresu kristyna.taubelova@damu.cz své jméno a tituly, případně akademickou hodnost.

My, níže podepsaní akademičtí pracovníci, pedagogové a zaměstnanci AMU prohlašujeme, že válku na Ukrajině zahájenou „mírovou misí“ Vladimira Putina důrazně odsuzujeme. Tento náš postoj dokládají již přijatá opatření vedení AMU, která směřují k podpoře studentů i pedagogů z Ukrajiny.

Zároveň odmítáme představu kolektivní viny všech občanů Ruské federace a Běloruska a vyjadřujeme podporu těm z nich, kteří se otevřeně staví proti válce na Ukrajině a proti režimu Vladimira Putina, respektive Alexandra Lukašenka.

  • Jsou to zejména stávající, ale i bývalí studenti AMU z Ruské Federace a Běloruska, kteří se dostávají do svízelné situace kvůli sankcím Západu podle nás oprávněně uvaleným na Ruskou federaci. A to jak po finanční, tak morální a lidské stránce.
  • Jsou to i někteří další umělci původem z Ruské federace a Běloruska, kteří působí v České Republice.
  • Je to ale i velké množství našich uměleckých kolegů, studentů a dalších občanů Ruské federace, kteří otevřeně a veřejně vystupují proti válce na Ukrajině a proti vládě Vladimira Putina formou petic, otevřených dopisů apelujících na spoluobčany, protestů i výpovědí ze zaměstnání ve státních institucích přímo v Ruské federaci. Za své postoje a aktivity jsou tito lidé zatýkáni, souzeni a odsuzováni k těm nejabsurdnějším trestům včetně odnětí svobody, někdy i na desítky let. Zejména oni si zaslouží naši co možná největší podporu.

Musejí vědět, že za nimi stojíme, že je podporujeme a neodvracíme se od nich jen proto, že se narodili, žijí a tvoří v Ruské federaci.

Заявление академиков, преподавательского состава и сотрудников АМУ (Академия исполнительских искусств/ Akademie múzických umění v Praze, AMU) о ситуации, связанной с войной в Украине

Мы, нижеподписавшиеся академики, педагоги и сотрудники АМУ, заявляем, что решительно осуждаем войну в Украине или называемую «миротворческую миссию», которую развязал Владимир Путин. Уже принятые руководством АМУ меры, направленные на поддержку студентов и преподавателей из Украины, подтверждают нашу позицию.

Мы отвергаем коллективную вину всех граждан Российской Федерации и Беларуси и выражаем поддержку тем, кто открыто выступает против войны в Украине и режима Владимира Путина и Александра Лукашенко.

  • Некоторые из этих людей - теперешние, но также и бывшие студенты АМУ из Российской Федерации и Беларуси, которые ввиду законно введенных санкций со стороны Запада против России, находятся в затруднительном положении, как в финансовом, так и в морально-человеческом аспекте.
  • Также к ним относятся работающие в Чехии российские и белорусские художники.
  • Но это также большое количество наших творческих коллег, студентов и других граждан Россий, которые открыто и публично выступают против войны в Украине и правительства Владимира Путина с помощью петиций, открытых писем с обращениями к согражданам, акций протеста и увольнений из государственных учреждений. Из-за своих взглядов и действий, этих людей арестовывают, судят и дают абсурдные приговоры, вплоть до лишения свободы, иногда на десятилетия. В частности, эти люди заслуживают нашей огромной поддержки.

Они должны знать, что мы стоим за ними, что мы их поддерживаем и что мы не отворачиваемся от них из-за того, что они родились, живут и творят в России или в Беларуси.

Prohlášení dosud podepsali:

MgA. Kristýna Täubelová, Ph.D., KALD DAMU

doc. MgA. Sodja Zupanc-Lotker, Ph.D., KALD DAMU

MgA. Barbora Etlíková, Ph.D., KALD DAMU

Mgr. Helena Arenbergerová, KALD DAMU

Mgr. Dagmar Urbánková, KALD DAMU

MgA. Linda Dušková, Ph.D., KALD DAMU

prof. PhDr. Jana Pilátová, KATaP DAMU

Mgr. Tomáš Procházka, KALD DAMU

Dr. Branislava Kuburović, Ph.D., KALD DAMU

Mgr. Karolina Plicková, Ph.D., KALD DAMU

Ing., MgA. Branislav Mazúch, KALD DAMU

doc. MgA. Jiri Havelka, Ph.D., KALD DAMU

Mgr. Kristýna Jalůvková, KALD DAMU

prof. Mg. Zuzana Sílová, Ph.D., KČD DAMU

doc. PhDr. Josef Valenta, CSc., KVD DAMU

doc. Mgr. Jiří Lössl, KVD DAMU

prof. Mgr. Jaroslav Etlík, KTK DAMU

Mgr. Michaela Homolová, KALD DAMU

prof. MgA. Jakub Korčák, KČD DAMU

Mgr. Jana Kudláčková, KČD DAMU

MgA. Veronika Svobodová, KALD DAMU

MgA. Petra Tejnorova Ph.D., KALD DAMU

MgA.Tereza Ondrová, KALD DAMU

doc. Mgr. Bohumil Nekolný, KP DAMU

MgA. Lukáš Brychta, Ph.D., KALD DAMU

MgA. Mariana Čížková, KVD DAMU

MgA Jan Bažant Ph.D., KALD DAMU

Mgr. Ester Fišerová, MBA

doc. MgA. Lukáš Jiřička, Ph.D., KALD DAMU

Mgr. Jiří Svěrák, KČD DAMU

prof. MgA. Přemysl Rut, KATaP DAMU

MgA. Markéta Potužáková, Ph.D., KATaP DAMU

MgA. Kateřina Šplíchalová, Ph.D., KALD DAMU

Mgr. Libuše Voběrková, KALD DAMU

MgA. Magdaléna Gracerová Chrzová, KALD DAMU

doc. Mgr. Milan Schejbal, KČD DAMU

MgA., Mgr. Marta Ljubková, KALD DAMU

doc. Mgr. Karel Vostárek, KVD DAMU

Ing. Arch. MgA. Radmila Iblová, FS DAMU

doc. Mgr. Aleš Bergman, Ph.D., KVD DAMU

Zdeňka Listoňová, tajemnice, KTK DAMU

PhDr. Josef Herman, CSc., KTK DAMU

Mgr. MgA. Michaela Raisová, PhD., KATaP DAMU

MgA. Vladana Brouková, KP DAMU

Mgr. Vendula Holčáková, KVD DAMU

Ing. Zuzana Švehlová, DAMU

BcA. Jan Skovajsa, KATaP DAMU

Mgr. Radovan Lipus Ph.D, KTK DAMU

MgA. Vladimír Novák, Ph.D., KALD DAMU

Mgr., MgA., Martin Sedláček, KVD DAMU

Mgr. Štěpán Kubalík, PhD.; KTK DAMU 

prof. Mgr. Miloslav Klíma, KALD DAMU

 MgA. Karolina Gilová, KČD DAMU

doc. MgA., Mgr. Karel František Tománek, KALD DAMU

doc. Mgr. Ivana Vostárková, KVD DAMU

Mgr. MgA. Tereza Czesany Dvořáková, Ph. D., AMU

MgA. Tereza Došlová, PR DAMU

Jitka Nohová, tajemnice Katedry ALD DAMU

Mgr. Pavel Bár, Ph.D., KTK DAMU

MgA. Hana Malaníková, PhD., KATaP DAMU

Mgr. Libor Vodička, Ph.D., DAMU

MgA. Mgr. Ivana Pintířová, KVD DAMU

MgA. Petr Novotný, KATaP DAMU

MgA. Vít Zeman, KATaP DAMU

MgA. Kateřina Daňková, AMU

Petra Kohoutová, AMU

Prof. Jiří Šípek, KČD DAMU

Mgr. Václav Wortner, Ph.D., DAMU

doc. PhDr. Anna Tomková, Ph.D. KVD DAMU

Mgr., MgA. Eva Čechová Ph.D., KATaP DAMU

Mgr. Jan Puc, Ph.D., KATaP DAMU

Mgr. Boleslav Keprt, PhD., KATaP DAMU

Mgr. Pavla Fendrichová, KALD DAMU

MgA Václav Trojan, KATaP DAMU

Mgr. Jan Kodet, KT HAMU

MgA. Mgr. Doubravka Svobodová, KP DAMU

Tomáš Kubart, DAMU

MgA. Filip Karda, KATaP DAMU

Mgr. Jitka Pavlišová, Ph.D., KTK DAMU

BcA. Veronika Drábková, KTK DAMU

 doc. MgA. Jiří Adámek, Ph.D.

Mgr., MgA. Gabriela Zelená Sittová, Ph.D., KVD DAMU

9. března 2022