Pro uchazeče

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Obecné informace o přijímacím řízení

Průběh přijímacího řízení

Nároky na uchazeče

  • u uměleckých oborů talentové dispozice, psychofyzické předpoklady pro studium oboru, osobní tvůrčí schopnosti,
  • u oborů scénografie-výtvarně řemeslné předpoklady, schopnost výtvarně-dramatického uvažování základní znalosti deskriptivní geometrie,
  • u oboru produkce schopnost ekonomického myšlení.

U všech oborů pak vzdělanost na úrovni maturity a základní orientace v divadelním a kulturním dění.

Rámcový obsah přijímací zkoušky:

Zpřesnění požadavků a nároků na přípravu obdrží uchazeči v pozvánce k přijímací zkoušce, případně budou informováni na talentové poradně.

Talentové zkoušky – u všech oborů

Zadaná písemná nebo výtvarná práce – u oborů režie-dramaturgie, teorie a kritiky, scénografie, dramatické výchovy, herectví autorské tvorby a pedagogiky Individuální pohovory – u oborů režie-dramaturgie, teorie a kritiky, produkce, scénografie, herectví autorské tvorby a pedagogiky, dramatické výchovy

Testy – u všech oborů

Jazykové testy - u oborů režie-dramaturgie a teorie a kritiky

Přijímací zkoušky jsou vícekolové – vyřazovací:

Seznam uchazečů postupujících do dalšího kola je zveřejněn na příslušné katedře. Seznam přijatých je zveřejněn na úřední desce a na internetu. Na úřední desce a na internetu jsou zveřejněny základní statistické informace – tj. počty přihlášených, přijatých a vyřazených v jednotlivých kolech.

Kritéria hodnocení přijímacích zkoušek:

U všech oborů je hodnocení individuální s pomocným bodováním. Body jsou určeny pro statistické údaje a nejsou předem zveřejňovány. S konkrétními počty bodů je uchazeč individuálně seznámen v rozhodnutí o výsledku přijímací zkoušky. Bodování je v tomto smyslu pouze orientačním vodítkem, přijímací komise vychází především z celkového výkonu uchazeče – při konečném výběru je posuzován celkový dojem a případná vhodnost zařazení adepta do konkrétního kolektivu posluchačů.

Řádné studium cizinců:

Pouze v jazyce českém – bezplatně po úspěšném složení talentové přijímací zkoušky a zkoušky z českého jazyka.

Zahraniční uchazeči-samoplátci mohou studovat magisterský stupeň oborů režie činoherního divadla, scénografie, režie alternativního a loutkového divadla, scénografie alternativního a loutkového divadla, produkce, herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku v angličtině, podmínkou je dosažený bakalářský stupeň vzdělání v oboru a vykonání přijímací zkoušky do magisterského studia.

Studium cizinců:

U oborů činoherního divadla jsou možné krátkodobé studijní pobyty – stáže po složení zkoušky z českého jazyka na komunikativní úrovni.

U všech oborů na katedře alternativního a loutkového divadla možné pouze v rámci programů Socrates –Erasmus apod. v jazyce anglickém.

Katedra scénografie pořádá krátkodobé studijní pobyty - stáže na vlastní náklady v jazyce anglickém.

Jiné možnosti studia:

Na oboru scénografie alternativního a loutkového divadla a na oboru produkce je možné mimořádné studium v rámci celoživotního vzdělávání – ve výjimečných případech na základě úspěšně absolvované přijímací zkoušky. Toto studium je plně hrazené uchazečem na základě vypracovaného individuálního studijního plánu. Nabídka tohoto studijního programu nezahrnuje možnost zapsat si semináře jako hlavní předmět. Posluchači nevzniká nárok na udělení titulu, jedná se pouze o možnost doplnit si vzdělání.