Pro uchazeče

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Termíny přijímacích zkoušek

Předběžné termíny přijímacích zkoušek pro studium na DAMU pro akademický rok 2018/19.

Katedra činoherního divadla

 • režie-dramaturgie 3leté Bc. prez., herectví 4leté Mgr. prez. - termín přijímacích zkoušek: 11. ledna – 8. února 2018
 • režie a dramaturgie navazující magisterské 2leté studium - termín přijímacích zkoušek 25. - 26. června 2018

Katedra teorie a kritiky

 • teorie a kritika 3leté Bc. prez. - termín přijímacích zkoušek 9. dubna 2018 ( 1.kolo) a 23. dubna 2018 (2.kolo)
 • teorie a kritika 2leté Mgr. nav. prez. - termín přijímacích zkoušek 14. června a 7. září 2018

Katedra výchovné dramatiky

 • 2leté magisterské kombinované studium- termín přijímacích zkoušek - 13. září 2018

Katedra alternativního a loutkového divadla

 • herectví 3leté Bc.prez., režie-dramaturgie 3leté Bc. prez., scénografie 3leté Bc. prez. - přibližný termín přijímacích zkoušek pro všechny obory prezenčního studia: 1. kolo: březen 2018,  2. kolo: duben 2018
 • 2leté Mgr. navazující studium pro uchazeče jiných oborů a škol režie ALD, dramaturgie ALD a scénografie ALD navaz. Mgr. 2leté - přibližný termín přijímacích zkoušek l. kolo (bez osobní účasti uchazeče)  duben 2018, 2. kolo (za osobní účasti uchazeče) termín bude vyhlášen.

Přesné termíny přijímacích zkoušek pro všechny obory prezenčního studia budou zveřejněny na webových stránkách katedry: DAMU / katedra ALD/ přijímací řízení.

Katedra produkce

 • produkce 3 leté Bc. prez. - přibližný termín přijímacích zkoušek: 1. kolo: 9. února 2018 od 10.00 do cca 13.00 hodin, 2. kolo: 2. března 2018 od 9.00 do cca 16.00 hodin, 3. kolo: 28. a 29. března 2018 od 9.00 do cca 16.00 hodin
 • produkce 2leté Mgr. prez. navaz. - termín přijímacích zkoušek do navazujícího magisterského studia: 1.kolo: 25. května 2018 bez osobní účasti uchazečů,  2. kolo: 20. června 2018 od 10.00 hodin, 3.kolo : 28. června 2018 od 9.00 hodin

Katedra scénografie

 • scénografie 3leté Bc. prez. - přibližný termín přijímacích zkoušek 5. - 7.března 2018
 • scénografie 2leté prez. navaz.- termín přijímacích zkoušek:
 • 15. června a 7. září 2018 - pro absolventy bc.studia KS DAMU)
 • 4. června 2018 - do navazujícího magisterského studia scénografie (atelier scénografie, atelier kostýmu a masky, atelier filmové a televizní scénografie)

Katedra autorské tvorby a pedagogiky

 • herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku 3leté Bc. prezenční a 2leté prez.navaz.  - termín přijímacích zkoušek 28. května – 1. června 2018

Katedra si vyhrazuje právo v nezbytném případě termín mírně posunout, s tím, že bude uchazeče informovat minimálně 14 dní před termínem zkoušky.

Přijímací řízení na doktorské studium vypisuje děkan. Přibližný termín leden 2018. Jednotlivé obory nemusí být otevírány každoročně.