Pro uchazeče

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Konzultace k přijímacím zkouškám

K získání lepší orientace a představy o studiu, jakož i o obsahu přijímacích zkoušek pořádá DAMU každoročně konzultace k přijímacím zkouškám

V letošním roce budou pro jednotlivé obory organizovány v budově DAMU (Karlova 26) následovně:

Obory katedry činoherního divadla

středa 2. listopadu 2016: společný začátek v 15.00 hodin do max. 17.00 hodin a sobota 5. listopadu 2016: společný začátek  v 10.00 hodin do max.13.00 hodin.

Obory katedry alternativního a loutkového divadla

v sobotu 3. prosince 2016 v 10.00 hodin.

Obory katedry scénografie

sobota 26. listopadu 2016 a sobota 3. prosince 2016 vždy od 10.00 hodin (KS, IV. patro, č. dv. K 440).

UPOZORNĚNÍ: Katedra scénografie vypisuje PŘÍPRAVNÝ KURS PRO UCHAZEČE O STUDIUM (bližší informace viz katedra scénografie). Ke konzultacím je vhodné přinést s sebou domácí práce (plošné věci dokumentující výtvarně-řemeslnou připravenost a orientaci na zvolený obor).

Obor produkce

pro BA studium: pondělí 9. ledna 2017 od 11 do 11:30 hodin - informace o přijímacím řízení a studiu, od 11:30 do 13 hodin - dotazy a individuální konzultace,

pro MA studium: pátek 21. dubna 2017 od 11 do 11:30 hodin - informace o přijímacím řízení a studiu, od 11:30 do 13 hodin - dotazy a individuální konzultace.

Pozn.: Mimo konzultační den nemohou být z kapacitních důvodů katedry informace k přijímacímu řízení podávány.

Obor dramatická výchova

pátek 25. listopadu 2016 v 15.00, a 17.00 hodin (katedra výchovné dramatiky DAMU, Karlova 26, Praha 1).

Obor herectví se zaměřením na autorskou tvorbu

6. 1. 2017 (14 hod.), 14. 2. 2017 (15 hod.) a 10. 3. 2017 (v rámci festivalu Autorská tvorba nablízko).

Poslední konzultace k přijímacím zkouškám jsou 4. 4. a 7. 4. v 15 hod. na katedře.

Obor teorie a kritika

středa 18. ledna 2017  15.00 – 16.30 hodin (místnost bude upřesněna na webu katedry).

Konzultace výsledků přijímacích zkoušek do bakalářského studia: 15. května 2017  14.00 - 15.00 hodin (DAMU, Karlova 26, KTK, č. dv. 224 II. patro)