Pro uchazeče

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Výsledky přijímacího řízení pro ak. rok 2015 /2016

(Výsledky zpracované k 30. 9. 2015)

Obor

přihl. celkem

nedosta-vilo se

vyřaz.
1. kolo

vyřaz.
2. kolo

vyřaz.
3. kolo

přijato

přijato Bc. DAMU do navaz mgr.

H ČD Mgr.

321

66

217

24

6

8

 

RD Č Bc.

52

7

26

13

-

6

 

R ČD Mgr.nav.

2

1

-

-

-

-

1

DČDMgr.nav.

2

-

1

-

-

-

1

TK Bc.

30

6

8

9

-

7

-

TK navaz.Mgr

9

1

2

-

-

4

2

DV bc.prez.

40

10

13

7

 

10

 

DV bc.komb.

44

5

15

10

-

14

 

H ALD Bc.

159

41

85

23

-

10

 

H ALD mgr.nav.

1

-

-

-

-

-

1

RD ALD Bc.

34

11

8

10

2

3

 

R ALD Mgr.nav.

8

-

6

-

-

1

1

D ALD Mgr.nav.

5

-

4

-

-

-

1

SC ALD Bc.

26

7

12

3

-

4

 

SC ALD Mgr.nav.

9( 1AJ)

1

2

-

-

3

3

P Bc.

84

2

41

17

12

12

-

P Mgr. navaz.

20

1

5

5

-

2

7

SC Bc. prez.

45

8

27

4

1

5

-

SC navaz.Mgr

16 (7AJ)

-

6 (2AJ)

-

-

8(5AJ)

2

HATAP Mgr. navaz.

28 (9AJ)

-

17(2AJ)

-

-

10(8AJ)

1

HATAP Bc.

37

7

24

4

-

2

-

CELKEM

972

174

519

129

21

109

20

Přihlášeno/přijato 30. 9. 2015 do bc. studia prez. : 551

do                                   mgr. studia 321

do                                    navaz.mgr. studia: 100

Bc.+Mgr. 972

Vysvětlivky:

HČD = herectví činoherního divadla
RDČ = režie-dramaturgie činoherního divadla
RČD = režie činoherního divadla
TK = teorie a kritika
DV = dramatická výchova
HALD = herectví alternativního a loutkového divadla
RDALD = režie-dramaturgie alternativního a loutkového divadla
R ALD = režie alternativního a loutkového divadla
SC ALD = scénografie alternativního a loutkového divadla
P = produkce
SC = scénografie
SC K+M = scénografie kostým a maska
HATP = herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku

Mgr. = magisterské studium
Bc. = bakalářské studium
Mgr.nav. = magisterské navazující studium
prez. = prezenční studium
AJ = student - uchazeč/přijatý do anglického samopláteckého