Pro uchazeče

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Výsledky přijímacího řízení pro ak.rok 2013 /2014

(Výsledky zpracované k 30.09.2013)

Obor

přihl. celkem

nedostavilo se

vyřaz.
1. kolo

vyřaz.
2. kolo

vyřaz.
3. kolo

přijato

přijato Bc. DAMU do navaz mgr.

H ČD Mgr. 390 60 262 44 12 12
RD Č Bc. 64 8 37 9 4 6
R ČD Mgr.nav. 7 (3AJ) (3AJ) 2 1 (1AJ)
DČDMgr.nav. 4 1 0 3
TK Bc. 40 5 22 7 0 6
TK navaz.Mgr 7 0 0 0 1 1 5
DV Mgr.navaz. 3leté prez. 15 3 3 2 7
H ALD Bc. 157 46 82 21 8
RD ALD Bc. 22 13 2 3 2 2
R ALD Mgr.nav. 10 (5AJ) (3AJ) 3 3 (2AJ) 1
D ALD Mgr.nav. 2 1 1 0
SC ALD Bc. 27 4 13 5 5
SC ALD Mgr. nav. 17 (2AJ) 4 (2AJ) 1 1 6 5
P Bc. 81 7 27 19 16 12
P Mgr. navaz. 27 (1AJ) 1 10 6 10 (1AJ)
SC Bc. prez. 60 11 39 4 2 4
SC Mgr.nav. + SC v AJ 10(6AJ) 2 (1AJ) 5 (5AJ) 3
SC F+TV nav. 6 2 4
SC +KM navaz.Mgr 5 3 1 1
HATAP Mgr. navaz. 14 (2AJ) 3 (2AJ) 3 2 1 5
HATAP Bc. 48 6 36 3 3
CELKEM 1013 180 542 129 41 98 23

Přihlášeno/přijato 30.09.2013

  • do bc. studia prez. : 499/46
  • do mgr. studia 390/ 63
  • do navaz.mgr. studia: 124/12
  • Bc.+Mgr. 889/109

Vysvětlivky:

HČD = herectví činoherního divadla
RDČ = režie-dramaturgie činoherního divadla
RČD = režie činoherního divadla
TK = teorie a kritika
DV = dramatická výchova
HALD = herectví alternativního a loutkového divadla
RDALD = režie-dramaturgie alternativního a loutkového divadla
R ALD = režie alternativního a loutkového divadla
SC ALD = scénografie alternativního a loutkového divadla
P = produkce
SC = scénografie
SC K+M = scénografie kostým a maska
HATP = herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku

Mgr. = magisterské studium
Bc. = bakalářské studium
Mgr.nav. = magisterské navazující studium
prez. = prezenční studium
AJ = student - uchazeč/přijatý do anglického samopláteckého