Pro uchazeče

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Výsledky přijímacího řízení pro ak.rok 2012/2013

Výsledky přijímacího řízení pro ak.rok 2012/2013

(Výsledky zpracované k 25.09.2012)

Obor

přihl. celkem

nedostavilo se

vyřaz.
1. kolo

vyřaz.
2. kolo

vyřaz.
3. kolo

přijato

přijato Bc. DAMU do navaz mgr.

PEAD

11

1

1

2

2

5

 

RDAD

25

8

5

2

4

6

 

SCAD

28

11

4

7

2

4

 

H ČD Mgr.

344

58

214

45

14

13

 

RD Č Bc.

58

12

27

13

2

4

 

R ČD Mgr.nav.

4

 

3

 

 

0

1

DČDMgr.nav.

3

 

1

 

 

0

2

TK Bc.

30

4

18

3

 

5

 

TK navaz.Mgr

17

2

7

 

 

2

6

DV Mgr.navaz. 3leté prez.

18

1

4

4

0

9

 

H ALD Mgr.

159

45

76

28

-

10

 

RD ALD Bc.

0

 

 

 

 

0

 

R ALD Mgr.nav.

6/6AJ

0/1AJ

2/1AJ

 

 

3/4AJ

1

D ALD Mgr.nav.

4

1

2

 

 

1

 

SC ALD Bc.

0

 

 

 

 

0

 

SC ALD Mgr. nav.

7/2AJ

2AJ

 

 

 

2

5

P Bc.

92

7

37

20

17

11

 

P Mgr. navaz.

13

 

4

2

 

3

4

SC Bc. prez.

53

10

29

7

1

6

 

SC Mgr.nav. + SC v AJ

2/8AJ

1AJ

 

 

 

0/7AJ

2

SC F+TV nav.

4

 

1

 

 

3

 

SC +KM navaz.Mgr

6

1

1

 

 

4

 

HATAP Mgr. navaz.

18

2

11

1

 

3

1

HATAP Bc.

56

14

35

3

 

4

 

CELKEM

974

181

483

137

42

109

22

Přihlášeno/přijato 30.09.2011: do bc. studia prez. : 353/45

do mgr. studia :

503/23

do navaz.mgr. studia:

118/63

Bc.+Mgr. 856/68

Vysvětlivky:

HČD

=

herectví činoherního divadla

RDČ

=

režie-dramaturgie činoherního divadla

RČD

=

režie činoherního divadla

TK

=

teorie a kritika

DV

=

dramatická výchova

HALD

=

herectví alternativního a loutkového divadla

RDALD

=

režie-dramaturgie alternativního a loutkového divadla

R ALD

=

režie alternativního a loutkového divadla

SC ALD

=

scénografie alternativního a loutkového divadla

P

=

produkce

SC

=

scénografie

SC K+M

=

scénografie kostým a maska

HATP

=

herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku

PEAD

=

performerství alternativního divadla – Divadelní tvorba v netradičních prostorech

RDAD

=

režie-dramaturgie alternativního divadla-Divadelní tvorba v netradičních prostorech

SCAD

=

scénografie alternativního divadla - Divadelní tvorba v netradičních prostorech

Mgr.

=

magisterské studium

Bc.

=

bakalářské studium

Mgr.nav.

=

magisterské navazující studium

prez.

=

prezenční studium

AJ

=

student - uchazeč/přijatý do anglického samopláteckého programu