Mezinárodní aktivity

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Studijní pobyty rámci programu Erasmus+

Výměny probíhají na základě uzavřené bilaterální smlouvy s partnerskou školou v zahraničí, kterou po obsahové stránce připravuje a dojednává každá katedra samostatně na základě svých kontaktů, možností vyplývajících jak ze studijních plánů, tak i z pedagogického zajištění. Při rozhodování o obsazení smluvních míst mají přednost studenti katedry, která spolupráci s danou zahraniční školou navázala, volná místa mohou využít studenti jiných kateder, ovšem pouze za předpokladu, že přijímající instituce souhlasí.

Důležité upozornění: výjezd v rámci Erasmus+ nelze nárokovat a přijímající instituce má právo ovlivnit výběr přijíždějících studentů, případně vybraného studenta i odmítnout. Stejně tak mají všechny partnerské školy právo odmítnout studenty z kapacitních či jiných provozně-personálních důvodů.

Mezinárodní oddělení DAMU ve spolupráci s mezinárodním oddělením AMU zajišťuje organizační a administrativní záležitosti při podepisování bilaterálních smluv. Pomáhá a radí studentům i pedagogům s vyřizováním dalších formalit při výjezdu do zahraniční. Ve spolupráci s jednotlivými katedrami se podílí též na organizaci přijímání zahraničních studentů i pedagogů.

Dále čtěte v sekci Postup a podmínky.