Mezinárodní aktivity

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Výsledky výběrového řízení Free movers pro rok 2017


Hodnotící komise přiznala stipendium pro rok 2017 následujícím studentům:

Jméno

Destinace

Katedra

Přiznaná částka v Kč

Dangová Hong Nhung

Velká Británie

KATAP

20 000

Machková Markéta

Švýcarsko

KATAP

5 000

Ruttenbacherová Aneta

USA

KP

25 000

Toros Anastázie

Ukrajina

KVD

20 000

Váňová Michaela

USA

KVD

25 000