Mezinárodní aktivity

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Postup a podmínky

Studenti, kteří mají zájem žádat o podporu z Rozvojového programu Mezinárodní spolupráce  (tzv. Mobility studentů) v kalendářním roce 2018, podávají písemné žádosti do 31. ledna 2018 na mezinárodním oddělení DAMU.

Je nutné připravit přesný projekt studia/stáže. Projekt bude vypracován písemně v rozsahu cca 2 stran, případně s podpůrnou obrazovou nebo video dokumentací, a bude obsahovat:

  • popis cílové instituce a doklad o jejím souhlasu (zvací dopis, email apod.)
  • termín pobytu
  • studijní  či pracovní záměr, plán, cíle a výstupy
  • finanční plán, doplňkové informace, přílohy
  • písemný souhlas vedoucího katedry s výjezdem (formulář Žádost, k vyzvednutí v mezinárodním či studijním oddělení DAMU)

Projekt prosím odevzdávejte v tištěné podobě mezinárodnímu oddělení DAMU (kancelář K334 - Zora Hermochová).

Finanční prostředky jsou přidělovány na základě interního výběrového řízení po posouzení předložených projektů.

Před výjezdem musí student na své domovské katedře vyřešit otázku zameškaných hodin a eventuální uznání předmětů absolvovaných v hostitelské instituci.

Student oznámí místo a dobu zahraničního pobytu studijnímu oddělení a přibližně měsíc před odjezdem se dostaví k sepsání finanční dohody na mezinárodním oddělení DAMU. Součástí finanční dohody je číslo účtu studenta, kam mu bude zasláno stipendium, včetně kódů IBAN a SWIFT/BIC (nezapomeňte přinést s sebou).

Na dobu svého pobytu v zahraniční si student musí uzavřít cestovní pojištění léčebných výloh, doporučuje se i uzavření úrazového pojištění a pojištění odpovědnosti za škodu.

Po návratu ze zahraničí student odevzdá na mezinárodním oddělení DAMU vyplněný formulář Confirmation of Study Period s podpisem a razítkem přijímající instituce, a písemnou závěrečnou zprávu o průběhu stáže (Závěrečná zpráva).