Mezinárodní aktivity

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Mezinárodní mobility pedagogů DAMU v rámci Erasmus+

Pedagogové DAMU se mohou v rámci programu Erasmus+ zúčastnit mezinárodních výukových pobytů v zahraničí na institucích, s nimiž má DAMU podepsanou bilaterální smlouvu. Zájem o výukový pobyt je potřeba projednat v časovém předstihu s proděkankou pro zahraničí. Pedagogové výuku na zahraničních institucích iniciují sami, eventuelně jim může být zprostředkována mezinárodním oddělením DAMU. Kvalifikační podmínky a formuláře najdete zde. Výukový pobyt v zahraničí je považován za zahraniční pracovní cestu, která je administativně zpracována mezinárodním oddělením DAMU (zora.hermochova@damu.cz).