Mezinárodní aktivity

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Konference Three Layers of Telling a Story

proběhne 18., 19. a 22. ledna 2016 v Budapešti

Ve dnech 18., 19. a 22. ledna 2016 proběhne v Budapešti v prostorech Padlás Theatre (Divadlo na půdě) třídenní konference Three Layers of Telling a Story, pořádána tamní Univerzitou divadelních a filmových studií (SZFE). Konference je součástí stejnojmenného tříletého projektu, na kterém SZFE spolupracuje se sedmi evropskými vysokými školami ve třech oborech, propojených zájmem o využití storytellingu. Jedná se o loutkové divadlo, kinematografii a aplikované divadlo. Jedním z těchto partnerů je také Katedra alternativního a loutkového divadla DAMU v Praze (KALD).

Cílem konference je reflektovat dosažené pedagogické a umělecké výsledky ve všech zapojených oborech ve vztahu k storytellingu, k technologiím či k překračování striktních hraníc oboru v procesu výuky v převážně divadelním a filmovém médiu. Je zřejmé, že velký akcent tohoto mezinárodního setkání pedagogů, teoretiků a umělců bude soustředěn na rozvoj studia loutkářství a jeho alternativních tendencí, což je také naplň připravovaného společného mezinárodního studijního programu Puppetry, na jehož vývoji se KALD v rámci projektu Three Layers výrazně podílí.

Za KALD budou v programu druhého dne konference předneseny příspěvky dvou umělců a pedagogů – Jiřího Adámka a Tomáše Procházky. Režisér a pedagog KALD Jiří Adámek představí svoji reflexi pedagogického působení v oblasti loutkového, alternativního a neinterpretativního divadla. Divadelník, hudebník, člen performativní skupiny Handa Gote a bývalý člen souboru Buchty a loutky, Tomáš Procházka bude hovořit o vlivu hudby a vizuálního umění na loutkové divadlo. Úvody k těmto příspěvkům uvádíme v angličtině pod detailním programem konference, který zde předkládáme, rovněž v angličtině.

Jako host se konference zúčastní také proděkan pro vědu a výzkum Filmové fakulty Akademie múzických umění v Praze, Ing. Mgr. Martin Řezníček.

Přihlásit se lze na adrese megyeri.lena@szfe.hu