Mezinárodní aktivity

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Three Layers of Telling a Story

Umělecké školy usilují o nové mezinárodní studijní programy v projektu Three Layers Mezinárodní projekt sedmi evropských uměleckých škol se uzavírá, jeho pokračováním mohou být až tři nové společné studijní programy. Českým partnerem je pražská DAMU.
Setkání řešitelů programu 3 LAY na DAMU v Praze ve dnech 3. - 7. února 2016