Erasmus +

Erasmus v kostce

Evropský parlament schválil program Erasmus+, nový program Evropské unie pro oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu. Byl schválen na programové období 2014-2020, resp. akademická léta 2014/2015-2020/2021, a dále 2021-2027.

Cílem tohoto sedmiletého programu je zlepšit rozvoj schopností a dovedností jednotlivců, zlepšit zaměstnanost zejména mladých lidí, rozšířit spolupráci mezi institucemi, usnadnit přenos znalostí a zkušeností, propojit svět vzdělávání a práce, přispět k modernizaci vzdělávání, odborné přípravy a systémů práce s mládeží.

Jednou z hlavních aktivit zůstává mobilita jednotlivců (výjezdy jednotlivých osob do zahraničí na předem zvolenou hostitelskou instituci, za konkrétním účelem na předem stanovenou dobu, jež odpovídá pravidlům pro délku pobytu stanovenou programem), a v jejím rámci pak mobilita studentů za účelem studia/praxe a mobilita zaměstnanců za účelem výuky/školení.

Národní agentura obnovila zdroj zkušeností studentů z jejich pobytů na studiu a praktické stáži - databázi závěrečných zpráv studentů Erasmus dostupnou zde .

Více informací o programu na stránkách Erasmus+ zde .

Studijní pobyty Erasmus

Výměny probíhají na základě uzavřené bilaterální smlouvy s partnerskou školou v zahraničí, kterou po obsahové stránce připravuje a dojednává každá katedra samostatně na základě svých kontaktů, možností vyplývajících jak ze studijních plánů, tak i z pedagogického zajištění.

Další informace viz odkaz Studijní pobyty Erasmus

 

PRAKTICKÉ STÁŽE ERASMUS

V rámci programu Erasmus+ je možné vycestovat na praktickou stáž do zahraniční (evropské) instituce, s níž škola nemá uzavřenou bilaterální smlouvu.

Další informace viz odkaz  Praktické stáže Erasmus

MOBILITA ZAMĚSTNANCŮ

Pedagogové DAMU se mohou v rámci programu Erasmus+ zúčastnit mezinárodních výukových pobytů v zahraničí na institucích, s nimiž má DAMU podepsanou bilaterální smlouvu ( Meziinstitucionální smlouvy Erasmus na období od roku 2022 (v češtině) / PDF). Zájem o výukový pobyt je potřeba projednat v časovém předstihu s proděkankou pro zahraničí. Pedagogové výuku na zahraničních institucích iniciují sami, eventuelně jim může být zprostředkována mezinárodním oddělením DAMU. Kvalifikační podmínky a formuláře najdete zde. Výukový pobyt v zahraničí je považován za zahraniční pracovní cestu, která je administativně zpracována mezinárodním oddělením DAMU (zora.hermochova@damu.cz).

 

 

Dokumenty a formuláře