DOC. PHDR. VLASTA KOUBSKÁ

Docent

E-mail: vlasta.koubska@damu.cz

Telefon: 234 244 241

Pracoviště:
  • Katedra scénografie
  • Katedra teorie a kritiky
Vyučované předměty zde

ÚSPĚCHY & ŽIVOTOPIS

2015
Koubská V.: K brněnským představením Androkles a lev a Donogoo Tonka – z dopisů Jindřicha Honzla Františku Muzikovi, Divadelní revue XXV/ 2015, č. 1
2017
Shakespeare in Prague, Imagining Bard in the Heart of Europe, Columbus Musum of Art, 10.2. – 21.5. 2017, page 21 - 31 : The Search for Play, Fate and Dream in Shakespeare´s scenographic space : Zelenka, Tröster and Muzika ( autors Joe Brandesky, Pavel Drábek, Vlasta Koubská, Barbora Příhodová) KoubsJana Zbořilová, Divadelní ústav, Praha 2017, ISBN 978-80-7008-380-2 Zbyněk Kolář, Divadelní ústav, Praha 2017, ISBN 978-80-7008-390-1
2014
Koubská V. a kolektiv: Divadelní kostým/ Theatre Costume, Absolventi „Tröstrovy katedry“ scénografie DAMU, NAMU Praha 2014, ISBN 978-80-7331-295-4, česky/anglicky, náklad 1000 ks, 150 obrazů, 236 stran Brodská B., Chaloupka D., Koubská V., Rous J., Štembera P.: A.V.Hrska 1890-1954, Praha 2014, ISBN 978-80-260-5426-9, 320 stran, 277 obrázů, texty VK  s. 11-69, 227-246, 251-269, 272-276, 306 – 308, C kapitola v knize, náklad 500 kusů Koubská V.: Salón české scénografie, k Salonu české scénografie v Divadle Reduta v Brně a v Českém centru v Praze, Ateliér 9/2014,
2012
Koubská V., Tetiva V.: František Muzika/ František Muzika, Gallery, Praha 2012, (monografie, 80 normostran, 50 % monografie, spoluautor Vlastimil Tetiva – Alšova jihočeská galerie) – česky, anglické resumé, ISBN 9788086990149 Koubská V.: Scénografie v českém kontextu aneb Portrét Františka Zelenky/ Stage design in Czech Context or Portrait of Frantisek Zelenka, CD in ESTER, Interaktivní rekonstrukce inscenací české divadlo 1900 – 1950, C-kapitola v knize 2012, ISBN 987-80-905067-2-5 Koubská V.: Bořivoj Srba: V zahradách Thespidových, In the gardens of Thespis of Icaria, k vývojové problematice českého jevištního výtvarnictví XIX.století, Hudební věda XLIX/1-2, s. 201-203, J-článek v odborném periodiku, 2012
2009
Koubská, Vlasta. Otakar Schindler, scénograf (1923–1998), soupis scénických a kostýmních návrhů uložených v Divadelním oddělení Národního muzea. Praha: Národní muzeum, 2009, 139 stran, 210 vyobrazení v katalogu, 51 celostranných reprodukcí, ISBN 978-80-7036-269-3. Koubska V.: Jaroslav Malina, paintings and designs, Ohio State university, Lima, 2009 ISBN 978-0-615-23351-2-51500
2008
Koubská V.: František Zelenka, Muzeum Kutná Hora, 2008
2007
Koubská, V. (s Hilmerou, J.; Wagenknechtovou Svobodovou, M. a Tröstrem, M.): František Tröster – Básník světla a prostoru, Praha, Obecní dům 2007, a.s., ISBN 078-80-86339-38-2, 187 stran, 233 vyobrazení. Koubská, V.: Pražské quadriennale 2007, Ateliér, 2007, č. 14-15, s. 12 a 16.
2005
Koubská, V.: Kostým a maska – Vlastislav Hofman, text k výstavě, ND, 2005. Koubská, V.: Kaleidoskop vize – Josef Svoboda, text k výstavě, ND, 2005. Koubská, V.: Salon české scénografie 2005, katalog k výstavě, Národní muzeum – Divadelní ústav, 2005. Koubská, V.: Pozůstalost F. Tröstra v DONM, Divadelní revue 2005, č.3, str.88-92. Koubská, V.: Salon české scénografie, Ateliér 2005, č.21, str.1 a 8
2002
Koubská, V.: Od reality k imaginaci, Ateliér, 2002, č.3, str. 1-2. Koubská, V.: Půl století scénických experimentů světla a pohybu (prof. arch.J.Svoboda 1920 - 2002), Ateliér, 2002, č.10. Koubská, V.: Magie divadelního prostoru, in: František Tichý, Gallery 2002.
2001
Koubská, V.: Český divadelní kostým – Od reality k imaginaci, katalog k výstavě, Národní muzeum, Praha 2001.
1995
přednášky Europian Scenography Course ( do roku 2004)
1994
Začátek spolupráce s katedrou scénografie DAMU, přednášky z dějin scénografie (doposud)
1988
Zaměstnána jako kurátor scénografické sbírky, divadelní odd. Národního muzea v Praze ( 1999- 2012 vedoucí oddělení) - do r. 2012
1984
absolutorium Filosofické fakulty University Karlovy, obor dějiny výtvarného umění