DOC. MGA. VLADIMÍR NOVÁK, PH.D.

Docent - vedoucí oddělení

E-mail: vladimir.novak@damu.cz

Web: www.specifickedivadlo.cz

Telefon: 234 244 272, 234 244 287

Pracoviště:
  • Katedra alternativního a loutkového divadla
Vyučované předměty zde

„SVOBODA JE JEDNÍM Z NEJCENNĚJŠÍCH DARŮ, JEŽ NEBESA POSKYTLA LIDEM; JÍ SE NEMOHOU ROVNATI POKLADY, JEŽ ZEMĚ UZAVÍRÁ A MOŘE KRYJE.“ DON QUIJOTE (MIGUEL DE CERVANTES)

ÚSPĚCHY & ŽIVOTOPIS

Režisér, dramaturg, výzkumný pracovník, pedagog, ekolog, cestovatel, dobrodruh, horolezec, biker, hokejista.
2012
absolutorium doktorského studia, Katedra ALD DAMU, obor Alternativní a loutková tvorba a její teorie, titul Ph.D.
2009
dosud - pedagog a výzkumný pracovník KALD DAMU, garant a pedagog projektu Divadelní tvorba ve specifických skupinách na Katedře ALD DAMU, předměty: Režijní, dramaturgická a herecká tvorba ve specifické skupině, Scénografická tvorba ve specifické skupině a Základy speciální pedagogiky a antropologie, Konzultace práce k bakalářské zkoušce, Konzultace disertační práce, Metodika vědeckých prací, Kreativní a teoretický výzkum interakce komponentů, Dramaturgická tvorba, Inscenační tvorba, Inscenační praxe
2008
dosud - publikační činnost: KLÍMA, M.; NOVÁK, V.; ŠPLÍCHALOVÁ, K. Tětivou snů: metodicko-etické principy divadelní tvorby ve specifických skupinách. 1. vyd. Praha: Nakladatelství KANT a Ústav pro výzkum a studium divadla alternativního a loutkového a divadelní tvorby ve specifických skupinách, 2020. NOVÁK, V.; ŠPLÍCHALOVÁ MOCOVÁ, K. Problematika režie a dramaturgie ve specifické divadelní skupině. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Pražská scéna a Výzkumné pracoviště KALD DAMU, 2016. NOVÁK, V., ŠPLÍCHALOVÁ MOCOVÁ, K. Specifické divadlo. 1. vyd. Pardubice: Studio Press a Katedra alternativního a loutkového divadla AMU v Praze, 2014.NOVÁK, V. et. al. Divadelní tvorba ve specifických skupinách. 1. vyd. Praha: NAMU, 2013.NOVÁK, V. Výtvarná tvorba lidí s postižením – na hranici mezi uměním outsiderů a art brut. In Divadlo a interakce VI. 1. vyd. Pražská scéna, 2012.NOVÁK, V. Objevování vnitřní krajiny II (Na cestě k Donu Quijotovi). In Divadlo a interakce IV. 1. vyd. Pražská scéna, 2010.NOVÁK, V. Objevování vnitřní krajiny. In Divadlo a interakce III. 1. vyd. Pražská scéna, 2008.
2002
dosud - dramaturgická a režijní spolupráce s Divadlem Continuo, Divadlem Nablízko, Divadlem Lampion a Středočeským divadlem Kladno.
2000
dosud - ve spolupráci s Divadlem VZHŮRU NOHAMA - divadelní práce v integrované skupině (divadelníci s mentálním postižením s divadelníky profesionálními); externí terapeut se zaměřením na divadlo, Zahrada, poskytovatel sociálních služeb Kladno