VÍT BRUKNER

Dohody - pedagogický proces

E-mail: vit.brukner@damu.cz

Pracoviště:
  • Katedra alternativního a loutkového divadla
  • Katedra scenáristiky a dramaturgie
  • Katedra výchovné dramatiky
Vyučované předměty zde