MGR. VERONIKA KLUSÁKOVÁ, PH.D.

Vedoucí výzkumný a vývojový pracovník

E-mail: veronika.klusakova@famu.cz

Pracoviště:
  • ArteActa HČ
  • Kabinet historie a teorie audiovize
  • Katedra teorie a kritiky
  • Rektorát
Vyučované předměty zde