MGR. TOMÁŠ KOLAFA

Dohody - pedagogický proces

E-mail: tomas.kolafa@damu.cz

Pracoviště:
  • Katedra výchovné dramatiky
Vyučované předměty zde

NEJDE O TO VYHRÁT, ALE JAK HRAJEŠ.

ÚSPĚCHY & ŽIVOTOPIS

2017
Narodil se v roce 1963 v Liberci, kde vystudoval gymnázium a absolvoval dva cykly hry na housle v LŠU. V roce 1986 ukončil studium na Pedagogické fakultě v Ústí nad Labem obor 1. st. ZŠ se specializací na hudební výchovu. V letech 1986 až 2000 působil jako učitel a zástupce ředitele na základní škole, kde vedl dětský pěvecký sbor. Od roku 1992 vyučuje hudební průpravu a scénickou hudbu na katedře dramatické výchovy na DAMU v Praze a od roku 2000 působí jako ředitel ZUŠ Liberec, která patří se svými 1887 žáky mezi největší v České republice a je zapojena do mnoha mezinárodních projektů. V roce 2007 ukončil studium školského managementu na Karlově univerzitě a v roce 2015 na Technické univerzitě v Liberci studium hudební výchovy pro 2. st. ZŠ. V posledních letech je výkonným ředitelem Asociace základních uměleckých škol ČR (AZUŠ), členem Presidia European Musicschool Union, v níž předsedá skupině Visegrad. Organizuje pravidelně ústřední kola soutěží ZUŠ ČR, koordinuje projekt České filharmonie a AZUŠ, zprostředkovává pro AZUŠ informace a nové trendy v evropském uměleckém vzdělávání a pořádá mezinárodní semináře.