MGR. ET MGR. RADKA KUNDEROVÁ, PH.D.

Odborný asistent s vědeckou hodností

E-mail: radka.kunderova@damu.cz

Pracoviště:
  • Katedra teorie a kritiky
Vyučované předměty zde