DOC. MGR. RADEK MARUŠÁK

Docent

E-mail: radek.marusak@damu.cz

Telefon: 234 244 281

Pracoviště:
  • Katedra výchovné dramatiky
Konzultační hodiny: Kdykoli kromě čtvrtka na základě předchozí domluvy. Vyučované předměty zde

ÚSPĚCHY & ŽIVOTOPIS

2012
vedoucí katedry výchovné dramatiky DAMU
2010
Marušák, R.: Literatura v akci. Metody dramatické výchovy při práci s uměleckým textem. AMU. Praha 2010
2009
jmenován docentem pro obor obor dramatická umění – dramatická výchova
1998
ukončení studia DAMU: obor dramatická výchova na katedře výchovné dramatiky