PROF. MGR. MILOSLAV KLÍMA

Dohody V+V

E-mail: miloslav.klima@damu.cz

Telefon: 234 244 272

Pracoviště:
  • Katedra alternativního a loutkového divadla
  • Studijní oddělení DAMU
Vyučované předměty zde

ÚSPĚCHY & ŽIVOTOPIS

Divadelní dramaturg.
2008
do roku 2016 - vedoucí projektu Registru uměleckých výstupů
2005
do roku 2013 - předseda Oborové rady doktorského studia na Katedře ALD DAMU
2005
do roku 2013 prorektor Akademie múzických umění v Praze pro studijní, vědecké a pedagogické záležitosti
1996
do roku 2002 - dramaturg činohry, Národní divadlo, Praha
1993
jmenovací řízení, profesor pro obor Dramatická umění se zaměřením na dramaturgii ALD
1991
do roku 1993 děkan Divadelní fakulty AMU
1991
dosud - pedagog, Katedra ALD DAMU, předměty Dramaturgická tvorba, Inscenační tvorba, Literární příprava, Dramaturgie jako funkce, Doktorský seminář
1991
habilitace, docent pro obor Dramatická umění se zaměřením na dramaturgii ALD
1990
do roku 1991 dramaturg, šéf činohry, Divadlo Na zábradlí, Praha
1986
do roku 1990 dramaturg, Kreslený, animovaný a loutkový film, Praha
1983
do roku 1986 dramaturg Divadlo DRAK, Hradec Králové
1980
do roku 1983 dramaturg, Divadlo Vítězného února, Hradec Králové
1971
do roku 1980 dramaturg, Západočeské divadlo, Cheb
1968
do roku 1971 dramaturg, šéf, Herecký kabaretní klub Na Forbíně, Praha
1963
absolutorium magisterského studia, Divadelní fakulta AMU, obor Dramaturgie, titul Mgr.