DOC. MGR. MARTINA MUSILOVÁ, PH.D.

Docent - vedoucí oddělení

E-mail: martina.musilova@damu.cz

Telefon: 234 244 230

Pracoviště:
  • Katedra autorské tvorby a pedagogiky
Vyučované předměty zde

ÚSPĚCHY & ŽIVOTOPIS

2020
jmenována ředitelkou Ústavu pro výzkum a studium autorského herectví na DAMU
2019
interní pedagožka Katedry autorské tvorby a pedagogiky DAMU, ukončení spolupráce s Katedrou teorie a kritiky
2018
habilitovala se na Divadelní fakultě AMU
2013
interní pedagožka na Katedře teorie a kritika DAMU
2009
interní pedagožka na Katedře divadelních studií FF MUNI (dosud)
2007
obhájila disertační práci Zdravá schizofrenie. Vlivy Brechtova epického divadla a zcizujícího efektu v českém moderním herectví na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy
2000
absolvovala obor divadelní věda na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy
1999
asistentka disciplíny dialogického jednání s vnitřním partnerem
1995
během univerzitních studií navštěvovala kurzy dialogického jednání s vnitřním partnerem na Katedře autorské tvorby a pedagogiky DAMU

PUBLIKAČNÍ A TVŮRČÍ ČINNOST

V letech 2008–2015 spolupracovala jako dramaturgyně s režiséry J. Adámkem a P. Tejnorovou.

Je editorkou knih E. Jandl – F. Mayröckerová Experimentální hry (FRA, 2005) a knihy G. Steinová Mluvit a naslouchat (FRA, 2019).

Výběr z publikací:

MUSILOVÁ, Martina. Melniková-Papoušková, Gamza a Kurš. Kulturní transmise Stanislavského systému v meziválečném Československu. Theatralia. 2023, roč. 26, č. 2, s. 82-103. ISSN 1803-845X. doi:10.5817/TY2023-2-6.

MUSILOVÁ, Martina. Vladimír Gamza: the comedian’s system. STANISLAVSKI STUDIES. ENGLAND: ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 2023, roč. 11, č. 1, s. 33-44.

MUSILOVÁ, Martina. Nevycházím z domu svého. In Sborník 2021. 2021. vyd. Praha: Ústav pro výzkum a studium autorského herectví, 2021. 8 s.

MUSILOVÁ, Martina. Radost ze hry [online]. Ústav pro výzkum a studium autorského herectví. 15. 1. 2021.

MUSILOVÁ, Martina. Otakar Zich on Dramatic Acting. Theatralia. Brno: Masarykova univerzita, 2020, roč. 23, č. 1, s. 81-88, 9 s. doi:10.5817/TY2020-1-7.

MUSILOVÁ, Martina. Cesty emancipací a iniciací Gertrudy Steinové – Doslov. In Gertruda Steinová: Mluvit a naslouchat. Praha: FRA, 2019. s. 207-221.

MUSILOVÁ, Martina. „Ia esm“– Stanislavsky and Solovyov. Stanislavski Studies. Londýn: Routledge – Taylor & Francis Group, 2019, Neuveden, 13. 12. 2019, s. 51-57. doi:10.1080/20567790.2019.1700733.

MUSILOVÁ, Martina. Stanislavski in Dialogical Acting with the Inner Partner – In the Neighbourhood with Brecht. Stanislavski Studies. Routledge Taylors & Francis Online, 2018, Volume 6, č. 1, s. 79-83.

KUBINA, Lukáš a Martina MUSILOVÁ. Svět je symbolická interakce: symbolický interakcionismus jako východisko výzkumu teatrality veřejných událostí. Theatralia: revue současného myšlení o divadelní kultuře. Masarykova univerzita, 2018, roč. 21, č. 1, s. 9-32.

MUSILOVÁ, Martina. Francois Delsarte a jeho systém herecké pedagogiky. Divadelní revue. Praha: Institut umění – Divadelní ústav, 2016, roč. 27, č. 1, s. 95-115.

MUSILOVÁ, Martina. Avantgardní sňatek umění a politiky. Divadelní revue. Praha: Institut umění – Divadelní ústav, 2015, roč. 26, č. 3, s. 27-49.

MUSILOVÁ, Martina. Jindřich Honzl's Texts on Acting – Between Convention and Spontaneity. Theatralia. Brno: Masarykova univerzita, 2014, roč. 17, č. 2, s. 137-147.

MUSILOVÁ, Martina. Teatralita veřejných událostí – uvedení do problematiky. Theatralia. Brno: Masarykova univerzita, 2014, roč. 17, č. 1, s. 9-24.

MUSILOVÁ, Martina. Stanislavskij znovukříšený. K duchovním kořenům jeho tvorby. Divadelní revue. Institut umění – Divadelní ústav, 2013.

MUSILOVÁ, Martina. Debates on the Form and Function of Czech Theatre in the post-November Period (1990–1992). In Flock, Sarah. Theatre after 1989. Le Théâtre après 1989. Praha: Arts and Theatre Institute, 2012. s. 25-38.

MUSILOVÁ, Martina. Řeč tělem – gestičnost řeči. In Vaňková,Irena. Tělo, smysly, emoce v jazyce. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2012. s. 169-175.

MUSILOVÁ, Martina. Gesto a Dialogické jednání s vnitřnéím partnerem. Theatralia. Brno: MU, 2011, roč. 14, č. 2, 19 s.

MUSILOVÁ, Martina. Shody a odlišnosti v pojetí reflektivního psaní v pedagogice a v disciplíně Dialogické jednání s vnitřním partnerem. In Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku X. Kvalitativní výzkum a vzdělávání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011. s. 177-181.

MUSILOVÁ, Martina. Základní rysy komedie dell’arte a jejího herectví. In Ad honorem Eva Stehlíková. Praha: Filosofický ústav Akademie věd České republiky, 2011. s. 221–233.

MUSILOVÁ, Martina. Dialogické jednání a písemná reflexe studentů z let 1993–2004 nahlédnuté modelem heterotopie Michela Foucaulta. In Osobnostní herectví – učitelství. 2010.

MUSILOVÁ, Martina. Fauefekt.Vlivy Brechtova epického divadla a zcizujícího efektu v českém moderním herectví. první. Praha: NAMU a Brkola, s.r.o., 2010. 310 s.

MUSILOVÁ, Martina. Písemné reflexe studia Dialogického jednání z let 1993–2004. Formy. In Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku IX. 2010. 2010.

MUSILOVÁ, Martina. Jak se do lesa volá… Sebeoslovení v kontextu dialogického jednání. In Šlédrová, J. Vaňková. I. Slovo a smysl_Word and Sense. Praha: Ústav české literatury a literární vědy, 2007. s. 176–182.

MUSILOVÁ, Martina. Filozofie dialogu Martina Bubera a dialog v české vědě o divadle. Divadelní revue. Praha: Divadelní ústav Praha, 2004, roč. 15, č. 1, 5 s.