MGR. MARTIN KAPLICKÝ, PH.D.

E-mail: martin.kaplicky@damu.cz

Pracoviště:
  • Katedra teorie a kritiky
Vyučované předměty zde