MGA. MGR. MARTA LJUBKOVÁ

Odborný asistent

E-mail: marta.ljubkova@damu.cz

Pracoviště:
  • Katedra alternativního a loutkového divadla
Vyučované předměty zde

ÚSPĚCHY & ŽIVOTOPIS

Dramaturgyně, publicistka, divadelní a literární kritička.
2014
dosud - dramaturgyně, Činohra Národního divadla Praha
2012
dosud - redaktorka programů Národního divadla Praha
2010
dosud - pedagog Katedry ALD DAMU, předměty Dramaturgická tvorba, Inscenační tvorba, Moderní divadlo a jeho dvojník, Současné podoby alternativního divadla, Dějiny scénografie
2005
studijní stáž, University of Houston, Filosofická a divadelní fakulta, Texas, USA
2001
absolutorium magisterského studia, Katedra ALD DAMU, obor Režie a dramaturgie ALD, titul MgA.
2000
absolutorium magisterského studia, UK Praha Filosofická fakulta, obor Český jazyk a literatura, titul Mgr.
2000
dosud - vlastní divadelní realizace: Spolupráce s divadly a režiséry: Národní divadlo (Robert Wilson), Západočeské divadlo v Chebu (Z. Bartoš, P. Štindl, F. Nuckolls, P. Vodička, J. Jirků ad.), Divadlo Petra Bezruče Ostrava (J. Mikulášek, M. Františák, Z. Dušek), Městské divadlo Zlín (M. Františák), Klicperovo divadlo HK (J. Jirků), Divadlo v Dlouhé (J. Mikulášek). Mimo tzv. „kamenná divadla“ spolupráce s režiséry J. Havelkou, H. Lotkerem, J. Adámkem, O. Davidem.
1999
dosud - publikační činnost: Kritická Příloha RR, Souvislosti, Weles, LtN, Respekt, Reflex ad. se zaměřením na divadlo a současnou českou literaturu a drama. Redakční, editorská a překladatelská práce: PQ, Pražská scéna ad.