DOC. MGR. MAREK BEČKA

Docent - proděkan

E-mail: marek.becka@damu.cz

Telefon: 234 244 271

Pracoviště:
  • Divadelní fakulta
  • Katedra alternativního a loutkového divadla
Vyučované předměty zde

ÚSPĚCHY & ŽIVOTOPIS

Loutkoherec, režisér, herec, pedagog.
2014
dosud - proděkan Divadelní fakulty AMU pro mezinárodní záležitosti
2006
habilitace, docent pro obor Dramatická umění se zaměřením na herectví ALD
1997
dosud - pedagog, Katedra ALD DAMU, předměty Animace, Herecká tvorba, Inscenační tvorba, Inscenační praxe
1991
založení souboru Buchty a loutky v Chebu s několika spolužáky
1990
absolutorium magisterského studia, DAMU Praha, Katedra loutkářství, obor Loutkoherectví, titul Mgr.