MGR. KRISTÝNA JALŮVKOVÁ

Projektový manažer

E-mail: kristyna.jaluvkova@damu.cz

Telefon: 234 244 219

Pracoviště:
  • Katedra alternativního a loutkového divadla
  • Oddělení grantové agendy
Vyučované předměty zde