MGA. KATEŘINA ŠPLÍCHALOVÁ, PH.D.

Vědecký a výzkumný pracovník

E-mail: katerina.splichalova@damu.cz

Telefon: 234 244 272

Pracoviště:
  • Katedra alternativního a loutkového divadla
  • Výzkumná pracoviště DAMU
Vyučované předměty zde

ÚSPĚCHY & ŽIVOTOPIS

Dramaturgyně, výzkumná pracovnice, pedagog.
2014
dosud - publikační činnost: NOVÁK, V.; ŠPLÍCHALOVÁ MOCOVÁ, K. Problematika režie a dramaturgie ve specifické divadelní skupině. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Pražská scéna a Výzkumné pracoviště KALD DAMU, 2016. ISBN 978-80-86102-99-3 (Pražská scéna), ISBN 978-80-7331-397-5 (AMU). NOVÁK, V., ŠPLÍCHALOVÁ MOCOVÁ, K. Specifické divadlo. 1. vyd. Pardubice: Studio Press a Katedra alternativního a loutkového divadla AMU v Praze, 2014.
2012
dosud - pedagog, Katedra ALD DAMU, předměty Režijní a dramaturgická tvorba ve specifických skupinách, Literární příprava, předměty v doktorském studiu Doktorský seminář, Inscenační tvorba a Alternativní tendence současného divadla
2012
dosud - výzkumná pracovnice, Vědecké pracoviště Katedry ALD DAMU
2010
do roku 2013 pedagog - Univerzita mediálních studií, předměty Dramaturgie, Estetická komunikace, Estetika
2009
absolutorium doktorského studia, Katedra ALD DAMU, obor Alternativní a loutková tvorba a její teorie, disertační práce na téma Divadlo jako nabídka mezilidské estetické komunikace, titul Ph.D.
2006
do roku 2008 dramaturgyně Středočeského divadla Kladno (SDK)
2006
dosud - dramaturgyně Divadla Vzhůru Nohama (autorské projekty s lidmi se znevýhodněním)
2004
dosud - dramaturgyně Divadla AQUALUNG
2003
absolutorium magisterského studia, Katedra ALD DAMU, obor Dramaturgie ALD, titul MgA.
2002
dosud - divadelní tvorba ve specifických skupinách (především s lidmi s mentální retardací)
Stáže na francouzských divadelních školách - ESNAM: École nationale supérieure des arts de le marionnette, Charleville-Mézières; CNSA: Conservatoire national supérieur d'art dramatique, Paříž