KATEŘINA SOUČKOVÁ

Dohody - pedagogický proces

E-mail: katerina.souckova@damu.cz

Pracoviště:
  • Katedra teorie a kritiky
Vyučované předměty zde