MGR. KATEŘINA SCHWARZOVÁ

Odborný asistent

E-mail: katerina.schwarzova@damu.cz

Telefon: 234 244 281

Pracoviště:
  • Katedra výchovné dramatiky
Vyučované předměty zde

ÚSPĚCHY & ŽIVOTOPIS

2012
Dary krásných stromů - dramaturgie a autorský scénář, režie s Janou Frankovou , Faust - loutkové představení na faustovksé motivy, dramaturgie a scénář, Buchty a loutky.
2012
Pedagogem na KVD DAMU - Základy dramaturgie, Dramatizátorský a Autorsko- dramatizátorský seminář, Tvůrčí psaní.