MGR. KATEŘINA DOLENSKÁ, PH.D.

Odborný asistent s vědeckou hodností

E-mail: katerina.dolenska@damu.cz

Telefon: 234 244 271

Pracoviště:
  • Katedra alternativního a loutkového divadla
  • Katedra teorie a kritiky
Vyučované předměty zde

ÚSPĚCHY & ŽIVOTOPIS

2015
dosud - šéfredaktorka časopisu Loutkář
2012
dosud - pedagog, Katedra ALD DAMU, specializace: historie a teorie českého a světového loutkového divadla
2009
absolutorium doktorského studia, Katedra ALD DAMU, obor Alternativní a loutková tvorba a její teorie - specializace na historii a současnost českého a světového loutkového divadla, titul Ph.D.
2006
dosud - aktivní účast na mezinárodních konferencích, publikace ve sbornících a odborných publikacích, členství v odborných porotách a komisích, příležitostná přednášková činnost (Evropa, USA)
2006
redaktorka časopisu Loutkář
2005
absolutorium magisterského studia, Filosofická fakulta UK v Praze, obor Divadelní věda, titul Mgr.