PROF. JUDR. JIŘÍ SRSTKA

Profesor

E-mail: jiri.srstka@damu.cz

Telefon: 234 244 261, 266 199 812

Pracoviště:
  • Katedra hudební produkce
  • Katedra produkce
Vyučované předměty zde

ÚSPĚCHY & ŽIVOTOPIS

2012
jmenován profesorem
2007
stal se docentem - habilitace na DAMU
2002
až dosud - ředitel agentury DILIA
1993
ředitel Národního divadla, interní pedagog DAMU
1992
správní ředitel Národního divadla
1990
náměstek ředitele Divadelního ústavu
1986
2 roky privátního studia operního zpěvu
1983
podnikový právník - Inženýrské a průmyslové stavby, Československá keramika...
1982
absolvoval Právnickou fakultu UK, získal titul doktor práv
1981
řídil amatérské divadlo, psal divadelní hry