DOC. MGR. JIŘÍ LÖSSL

Docent

E-mail: jiri.lossl@damu.cz

Telefon: 234 244 281

Pracoviště:
  • Katedra tance
  • Katedra výchovné dramatiky
Vyučované předměty zde

ÚSPĚCHY & ŽIVOTOPIS

2017
Iniciátor a organizátor Celostátního sympozia amatérské taneční platformy s mezinárodní účastí.
2015
Pedagog DAMU.
2008
- dosud. Aktivní účast na konferencích, sympoziích a diskuzních fórech.
2007
Pedagog HAMU.
2007
Projekt Tělo v pohybu, cyklus seminářů pro studenty HAMU a DAMU.
1999
NIPOS-ARTAMA Praha - odborný pracovník pro scénický tanec.
1996
Absolvoval HAMU Praha - katedra tance, obor pedagogika moderního tance.
1992
Absolvoval Konzervatoř Jaroslava Ježka, obor scénický tanec.