JAROSLAVA ZÁMOSTNÁ

Dohody - pedagogický proces

E-mail: jaroslava.souckova@damu.cz

Pracoviště:
  • Katedra produkce
Vyučované předměty zde

ÚSPĚCHY & ŽIVOTOPIS

1999
1999 - dosud - ŠVANDOVO DIVADLO NA SMÍCHOVĚ
1996
1996 - 2003 - DIVADLO NA ZÁBRADLÍ
1996
1991 - 1996 - VŠE - studijní obor Účetnictví a finanční řízení podniku