JARMILA ESTER FIŠEROVÁ

Dohody - pedagogický proces

E-mail: jarmilaester.fiserova@damu.cz

Web: https://cz.linkedin.com/in/esterfiserova

Pracoviště:
  • Katedra produkce
Konzultační hodiny: Dle předchozí dohody Vyučované předměty zde

PROSÍM O SÍLU ZMĚNIT VĚCI, KTERÉ ZMĚNIT MOHU. O POKORU SNÁŠET VĚCI, KTERÉ ZMĚNIT NEMOHU. A MOUDROST, ABYCH OBOJÍ UŽITEČNĚ ODLIŠOVALA.