DOC. MGR. IVANA VOSTÁRKOVÁ

Docent

E-mail: ivana.vostarkova@damu.cz

Web: http://www.dechahlas.cz/

Telefon: 234 244 281

Pracoviště:
  • Katedra autorské tvorby a pedagogiky
  • Katedra produkce
  • Katedra teorie a kritiky
  • Katedra výchovné dramatiky
Konzultační hodiny: dle osobní domluvy Vyučované předměty zde

"MUSÍME SI DÁVAT POZOR, ABYCHOM Z INTELEKTU NEDĚLALI BOŽSTVO. MÁ SICE MOHUTNÉ SVALY, ALE ŽÁDNOU OSOBNOST. NEMŮŽE PŘIKAZOVAT, MŮŽE JENOM SLOUŽIT." ALBERT EINSTEIN

ÚSPĚCHY & ŽIVOTOPIS

2017
externí výuka na KSP MU
2015
ČRo - výuka moderátorů (stále probíhá)
2012
Psychosomatické centrum Pod křídly, terapeut hlasu a hlasem (stále probíhá)
2010
externí výuka na FAMU
2008
příprava jana Švejnara pro prezidentskou kampaň
2008
ČT-výuka moderátorů, do r.2015
2008
výcvik koučinku- KoučinkCentrum Praha..(do 2009)
2005
pedagog Výchovy k hlasu na KATaP DAMU (stále probíhá)
2005
individuální výuka zpěváků, herců, hlasových profesionálů, pedagogů, manažerů... (stále probíhá)...
2000
pedagog Kultury sociální komunikace na KP DAMU (stále probíhá)
1998
spolupráce s foniatrem MUDr. Zuzanou Veldovou (stále probíhá).
1995
pedagog Hlasové výchovy s metodikou na KVD DAMU (stále probíhá)
1983
stáže na Foniatrické klinice Žitná 24, Praha 2 u doc. MUDr.M.Vohradníka