MGA. HANA MALANÍKOVÁ, PH.D.

Odborný asistent s vědeckou hodností - vedoucí katedry

E-mail: hana.malanikova@damu.cz

Pracoviště:
  • Katedra autorské tvorby a pedagogiky
Vyučované předměty zde

ÚSPĚCHY & ŽIVOTOPIS

2013
obhájila na KATaP disertační práci "Autenticita ve světě médií" a získala titul Ph.D.
2012
pracuje pro o.p.s. Zdravotní klaun
2004
založení autorského divadla Boršč (s Evou Čechovou)

PUBLIKAČNÍ A TVŮRČÍ ČINNOST

Hančil, Jan. Malaníková, Hana. Herecká propedeutika mezi autorstvím a herectvím. Praha: Brkola, 2016. ISBN 978-80-88151-04-3

Malaníková, Hana. Autenticita ve světě médií: televizní příběh. Praha: Brkola, 2014. ISBN 978-80-7331-414-9