MGA. MGR. GABRIELA ZELENÁ SITTOVÁ, PH.D.

Odborný asistent s vědeckou hodností - vedoucí katedry

E-mail: gabriela.zelenasittova@damu.cz

Pracoviště:
  • Katedra výchovné dramatiky
Vyučované předměty zde