DOC. MGR. DANIELA JOBERTOVÁ, PH.D.

Docent

E-mail: daniela.jobertova@damu.cz

Telefon: 234 244 595

Pracoviště:
  • Divadelní fakulta
  • Katedra teorie a kritiky
  • Rektorát
Konzultační hodiny: Po předchozí telefonické či písemné domluvě. Vyučované předměty zde

PETER BROOK: LE DIABLE, C´EST L´ENNUI!

ÚSPĚCHY & ŽIVOTOPIS

2024
Místopředsedkyně Rady vysokých škol pro období 2024 - 2026
2023
Místopředsedkyně hodnoticí komise NAU pro vnější hodnocení Univerzity Karlovy
2022
Členka Akademického senátu AMU, předsedkyně Legislativní komise (2022 - 2024)
2022
Členka hodnoticí komise pro vnější hodnocení Vilnius College of Design
2021
Členka hodnoticí komise pro vnější hodnocení Litevské divadelní a hudební akademie (LMTA)
2021
Místopředsedkyně Rady vysokých škol pro období 2021 - 2024, členka Komise pro umělecké vysoké školy RVŠ, členka Komise pro kvalitu
2017
Prorektorka AMU pro studijní záležitosti a zajišťování kvality 2017 - 2021
2015
Členka strategické komise Sorbonne Universités
2015
Členka hodnoticích komisí pro udělování akreditací vysokým uměleckým školám v Litvě (Vilnius, Kaunas, Klaipeda)
2013
Prorektorka AMU pro mezinárodní záležitosti a zajišťování kvality 2013 - 2017
2008
Vedoucí katedry teorie a kritiky DAMU 2008 - 2021
2007
Proděkanka DAMU pro mezinárodní záležitosti
2007
Habilitační řízení v oboru dramatická umění - teorie a kritika
2005
Udělení řádu Akademických palem Francouzské republiky (hodnost Rytíř)
2002
Proděkanka DAMU pro pedagogické záležitosti a vědecko-výzkumnou činnost
2001
Disertační práce na téma Bernard-Marie Koltes: le dialogue dramatique réinventé (obhájeno na Univerzitě Paris VIII - Vincennes - Saint-Denis
1997
Diplome d´etudes approfondies, Univerzita Paris VIII - Vincennes - Saint Denis (divadlo francouzského klasicismu)
1996
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, obor francouzština-anglistika a amerikanistika - moderní filologie : MA
1995
Ecole Normale Supérieure Paříž - roční stáž (francouzská literatura a současné francouzské drama a divadlo)
1993
Suffolk University, Boston, MA, USA, divadelní věda : B.A. in Dramatic Arts.

PUBLIKAČNÍ A TVŮRČÍ ČINNOST

Výběr z tvůrčí činnosti:

Překlady divadelních her:

GELY, Cyril, Nobelovka (Le Prix), (z fr., uvedla Viola, Praha, 2024)

MARIVAUX, Pierre de. Falešné našeptávání (z fr., uvedlo Slovácké divadlo Uherské Hradiště, 2017)

PINGET, Robert. Arcivál (z fr., in Francouzské drama dnes, 2. díl, Větrné mlýny, Brno, 2008).

KOLTÈS, Bernard-Marie. V samotě bavlníkových polí (s V. Jamkem), Divadelní ústav, Praha, 2007.

KOLTÈS, Bernard-Marie. Tabataba, Coco, Divadelní ústav, Praha, 2007.

LEMAHIEU, Daniel. Mezi psem a vlkem (z fr., in Francouzské drama dnes, 1. díl, Větrné mlýny, Brno, 2005)

FEYDEAU, Georges. Taková ženská na krku (z fr., uvedlo Národní divadlo v Brně)

LESAGE, Alain-René. Vůně peněz aneb Turcaret (z fr., uvedlo Národní divadlo moravskoslezské)

BEAUMARCHAIS, Pierre-Augustin Caron de. Figarova svatba (z fr., uvedlo Národní divadlo v Brně)

PY, Olivier. Noční Faust (dvojjazyčné scénické čtení, divadlo Ponec a Francouzský institut v Praze)

MARIVAUX, Pierre de. Hra lásky a náhody (z fr., uvedlo Národní divadlo moravskoslezské)

Monografie, kolektivní monografie (autorství, editorství), kapitoly:

JOBERTOVÁ, Daniela. KOUBOVÁ, Alice (eds.). Artistic Research: Is There Some Method? Praha, Akademie múzických umění v Praze, 2017, s. 191. ISBN 978-80-7331-472-9.

AUGUSTOVÁ, Zuzana. JIŘÍK, Jan. JOBERTOVÁ, Daniela (eds.). Současný divadelní text mezi dramatickými a postdramatickými tendencemi. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2017, s. 331. ISBN 978-80-7331-410-1.

JOBERTOVÁ, Daniela. Kniha na francouzském jevišti: mezi příslibem a odmítnutím divadla. In: JOBERTOVÁ, Daniela, ed. a kol. V hlavní roli text: podoby a proměny scénického čtení. Praha: Akademie múzických umění, 2014, s. 149-172. ISBN 978-80-7331-307-4.

JOBERTOVÁ, Daniela (ed.). Janu Císaři Ad Honorem. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2012.

JOBERTOVÁ, Daniela. Když mluvit znamená jednat: francouzská dramatická a divadelní tvorba konce 20. století. 1. vyd. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2009. 195 s. ISBN 978-80-7331-152-0.

JOBERTOVÁ, Daniela. Pingetovo divadlo iluzorní autentičnosti. In: LAGARCE, Jean-Luc. Francouzské drama dnes: antologie překladů současné francouzské dramatiky. II, Cesta paní Knipperové do Východního Pruska, Arcivál, Divadlo bez zvířat. Vyd. 1. Brno: Větrné mlýny, 2008. s. 68–83. ISBN 978-80-86907-51-2.

JOBERTOVÁ, Daniela. Znovuzrození dramatika: život a dílo Bernarda-Marie Koltèse. In: KOLTÈS, Bernard-Marie. Hry. Praha: Divadelní ústav, s. 241–269, 2007. ISBN 80-7008-206-2.

JOBERTOVÁ, Daniela. Oživování zmizelých světů: dramatická tvorba Daniela Lemahieua. In: Francouzské drama dnes: antologie překladů současné francouzské dramatiky. I, Mezi psem a vlkem, Inventury, Nad ránem… Vyd. 1. Brno: Větrné mlýny, 2005. s. 42–55. ISBN 80-86151-87-5.

Překlady odborných textů:

ARONSON, Arnold. Americké avantgardní divadlo. 1. vyd. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2011. 207 s. ISBN 978-80-7331-219-0 (brož.) · il. (s J. Hančilem).

PAVIS, Patrice. Divadelní slovník: slovník divadelních pojmů. Vyd. 1. Praha: Institut umění – Divadelní ústav, 2003. 493 s. ISBN 80-7008-157-0.