DOC. MGR. DANIELA JOBERTOVÁ, PH.D.

Docent

E-mail: daniela.jobertova@damu.cz

Telefon: 234 244 595

Pracoviště:
  • Katedra teorie a kritiky
  • Rektorát
Konzultační hodiny: Po předchozí telefonické či písemné domluvě. Vyučované předměty zde

PETER BROOK: LE DIABLE, C´EST L´ENNUI!

ÚSPĚCHY & ŽIVOTOPIS

2024
Místopředsedkyně Rady vysokých škol pro období 2024 - 2026
2023
Místopředsedkyně hodnoticí komise NAU pro vnější hodnocení Univerzity Karlovy
2022
Členka Akademického senátu AMU, předsedkyně Legislativní komise (2022 - 2024)
2022
Členka hodnoticí komise pro vnější hodnocení Vilnius College of Design
2021
Členka hodnoticí komise pro vnější hodnocení Litevské divadelní a hudební akademie (LMTA)
2021
Místopředsedkyně Rady vysokých škol pro období 2021 - 2024, členka Komise pro umělecké vysoké školy RVŠ, členka Komise pro kvalitu
2017
Prorektorka AMU pro studijní záležitosti a zajišťování kvality 2017 - 2021
2015
Členka strategické komise Sorbonne Universités
2015
Členka hodnoticích komisí pro udělování akreditací vysokým uměleckým školám v Litvě (Vilnius, Kaunas, Klaipeda)
2013
Prorektorka AMU pro mezinárodní záležitosti a zajišťování kvality 2013 - 2017
2008
Vedoucí katedry teorie a kritiky DAMU 2008 - 2021
2007
Proděkanka DAMU pro mezinárodní záležitosti
2007
Habilitační řízení v oboru dramatická umění - teorie a kritika
2005
Udělení řádu Akademických palem Francouzské republiky (hodnost Rytíř)
2002
Proděkanka DAMU pro pedagogické záležitosti a vědecko-výzkumnou činnost
2001
Disertační práce na téma Bernard-Marie Koltes: le dialogue dramatique réinventé (obhájeno na Univerzitě Paris VIII - Vincennes - Saint-Denis
1997
Diplome d´etudes approfondies, Univerzita Paris VIII - Vincennes - Saint Denis (divadlo francouzského klasicismu)
1996
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, obor francouzština-anglistika a amerikanistika - moderní filologie : MA
1995
Ecole Normale Supérieure Paříž - roční stáž (francouzská literatura a současné francouzské drama a divadlo)
1993
Suffolk University, Boston, MA, USA, divadelní věda : B.A. in Dramatic Arts.

PUBLIKAČNÍ A TVŮRČÍ ČINNOST

Překladatelská činnost v oblasti uměleckého a odborného překladu (z francouzštiny a angličtiny)