MGR. BĚLA CHOCOVÁ

Vedoucí hospodářského oddělení

E-mail: bela.chocova@damu.cz

Telefon: 234 244 215

Pracoviště:
  • Hospodářské oddělení DAMU