DOC. PHDR. ANNA TOMKOVÁ, PH.D.

Docent

E-mail: anna.tomkova@damu.cz

Pracoviště:
  • Katedra výchovné dramatiky
Vyučované předměty zde

MÝM CELOŽIVOTNÍM PROFESNÍM TÉMATEM JE VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ. ZKUŠENOSTI S REFLEKTIVNÍM POJETÍM PŘÍPRAVY UČITELŮ VČETNĚ PRÁCE S PROFESNÍMI PORTFOLII JSEM SHRNULA V MONOGRAFII: TOMKOVÁ, A. PORTFOLIO V PERSPEKTIVĚ REFLEKTIVNĚ POJATÉHO VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ. PRAHA: PEDAGOGICKÁ FAKULTA UK, 2018. V OBLASTI OBECNÉ PEDAGOGIKY A DIDAKTIKY SE ZABÝVÁM PŘEDEVŠÍM PEDAGOGICKÝMI PROCESY A VÝUKOVÝMI STRATEGIEMI V BĚŽNÝCH A ALTERNATIVNÍCH ŠKOLÁCH. ZAJÍMÁ MĚ PROZKOUMÁVAT INSPIRATIVNÍ PEDAGOGICKOU PRAXI A DŮLEŽITÉ VZTAHY MEZI PEDAGOGIKOU, DIDAKTIKOU A DRAMATICKOU VÝCHOVOU.