Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Termíny odevzdání diplomových (Bc., Mgr.) prací na KVD

Aktuální termíny odevzdání diplomových prací

do 30. června 2017

termín obhajob: 5.9. a 6.9.2017

státní zkoušky: 12.9.

do 30. listopadu 2017
termín obhajob MgA a BcA a st. zkoušek BcA: 9.1.2018

státní zkoušky MgA: 16.1.2018

do 16. dubna 2018 (MgA)

termín obhajob: 22.5. a 23.5. 2018

státní zkoušky: 29.5. a 30.5. 2018

do 10. května 2018 (BcA)

termín obhajob i státních zkoušek

26 a 27.6.2018

do 30. června 2018

termín obhajob MgA a BcA a státních zkoušek BcA: 4.9. a 5.9.2018

státní zkoušky MgA: 11.9. 2018