Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

STUDIUM DRAMATICKÉ VÝCHOVY NA KVD DAMU

DRAMATICKÁ VÝCHOVA - tříleté prezenční bakalářské studium

Typ studijního oboru: bakalářský (8203R007)
Forma studia: prezenční
Standardní doba studia: 3 roky
Ukončení studia: státní bakalářská zkouška
Titul: BcA

DRAMATICKÁ VÝCHOVA - tříleté kombinované bakalářské studium
Typ studijního oboru: bakalářský (8203R007)
Forma studia: kombinované
Standardní doba studia: 3 roky
Ukončení studia: státní bakalářská zkouška
Titul: BcA

DRAMATICKÁ VÝCHOVA - navazující dvouleté prezenční magisterské studium

pro absolventy bakalářského studia oboru Dramatická výchova na DAMU nebo Divadlo a výchova na JAMU případně pro absolventy jiného vysokoškolského studijního programu, kteří absolvovali kurz CŽV organizovaný katedrou výchovné dramatiky
Typ studijního oboru: magisterský (8203R007)
Forma studia: prezenční
Standardní doba studia: 2 roky
Ukončení studia: státní magisterská zkouška
Titul: MgA

DRAMATICKÁ VÝCHOVA - navazující dvouleté kombinované magisterské studium

pro absolventy bakalářského studia oboru Dramatická výchova na DAMU nebo Divadlo a výchova na JAMU případně pro absolventy jiného vysokoškolského studijního programu, kteří absolvovali kurz CŽV organizovaný katedrou výchovné dramatiky
Typ studijního oboru: magisterský (8203R007)
Forma studia: kombinované
Standardní doba studia: 2 roky
Ukončení studia: státní magisterská zkouška
Titul: MgA

DRAMATICKÁ VÝCHOVA - navazující tříleté prezenční magisterské studium - pro absolventy vysokoškolského (bakalářského nebo magisterského) studia pedagogického nebo uměleckého směru
Typ studijního oboru: magisterský (8203R007)
Forma studia: prezenční
Standardní doba studia: 3 roky
Ukončení studia: státní magisterská zkouška
Titul: MgA

Akreditace tohoto studijního programu končí v r. 2016, noví studenti nejsou přijímáni.


DRAMATICKÁ VÝCHOVA - navazující tříleté kombinované magisterské studium - pro absolventy vysokoškolského (bakalářského nebo magisterského) studia pedagogického nebo uměleckého směru
Typ studijního oboru: magisterský (8203R007)
Forma studia: kombinované
Standardní doba studia: 3 roky
Ukončení studia: státní magisterská zkouška
Titul: MgA

Akreditace tohoto studijního programu končí v r. 2016, noví studenti nejsou přijímáni.

DRAMATICKÁ VÝCHOVA - čtyřleté kombinované bakalářské studium
Typ studijního oboru: bakalářský (8203R007)
Forma studia: kombinované
Standardní doba studia: 4 roky
Ukončení studia: státní bakalářská zkouška
Titul: BcA

Akreditace tohoto studijního programu končí v r. 2016, noví studenti nejsou přijímáni.