Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Radek Marušák - publikační a tvůrčí činnost

INSCENAČNÍ TVORBA

 

1998

Pavel Šrut-Radek Marušák-Zuzana Jirsová a kol.: Osmý John a Krvavý koleno - dramatizace a režie (dětský divadelní soubor LDO ZUŠ Jindřichův Hradec) [Spolurežisérka: Zuzana Jirsová] - účast na Dětské scéně, 27. celostátní přehlídce dětských divadelních, loutkářských a recitačních souborů

 

2000

Ray Bradbury-Radek Marušák-Zuzana Jirsová a kol.: Celé léto v jediném dni - dramatizace a režie (dětský divadelní soubor LDO ZUŠ Jindřichův Hradec) [Spolurežisérka: Zuzana Jirsová] - účast na Dětské scéně, 29. celostátní přehlídce dětských divadelních, loutkářských a recitačních souborů

 

2002

Pavel Šrut-Radek Marušák-Zuzana Jirsová a kol.: Určitě jste o něm slyšeli - dramatizace a režie (dětský divadelní soubor LDO ZUŠ Jindřichův Hradec) [spolupracovník: Zuzana Jirsová] - účast na Dětské scéně, 31. celostátní přehlídce dětských divadelních, loutkářských a recitačních souborů

 

MONOGRAFIE

 

MARUŠÁK, Radek, KRÁLOVÁ, Olga, RODRIGUEZOVÁ, Veronika. Dramatická výchova v kurikulu současné školy : Využití metod a technik. Praha : Portál, 2008. 128 s. ISBN 978-80--7367472-4.

MARUŠÁK, Radek.Literatura v akcii : Metody dramatické výchovy při práci s uměleckou literaturou. Praha : Nakladatelství AMU. 195 s. ISBN 978-80-7331-172-8.

 

VÝZNAMNĚJŠÍ ČLÁNKY A PŘÍSPĚVKY VE SBORNÍCÍCH

1994

Jak vyrobit satanarcheolegenialkohrozný punč. Tvořivá dramatika. 1994, roč. V, č. 1. ISSN 1211-8001.

Modlitby z archy jako problém. Tvořivá dramatika. 1994. roč. V, č. 3. ISSN 1211-8001.

Pohádkové vandrování po Čechách. Tvořivá dramatika. 1994. roč. V, č. 3. ISSN 1211-8001.

 

1997

Dětská scéna´97. Tvořivá dramatika. 1997, roč. VIII, č. 2. ISSN 1211-8001.

Mnichov 1938. Tvořivá dramatika. 1997, roč. VIII, č. 1. ISSN 1211-8001.

 

1998

Útěk (scénář školního dramatu s využitím námětu Oty Hofmana z knihy Útěk). Tvořivá dramatika. 1998, roč. IX, č. 2-3. ISSN 1211-8001.

Kooperativní učení, kooperativní škola Hany Kasíkové. Tvořivá dramatika. 1998, roč. IX, č. 2-3. ISSN 1211-8001.

 

2000

John Somers : Od her přes improvizaci k divadlu. Tvořivá dramatika. 2000, roč. XI, č. 1.  ISSN 1211-8001.

John Somers : Projekty napříč osnovami. Divadlo ve výchově. Tvořivá dramatika. 2000, roč. XI, č. 3. ISSN 1211-8001.

 

Práce s literárním textem prostředky dramatické výchovy. In Zlatý máj : O dětské literatuře a umění. Praha : Česká sekce IBBY, 2000. Přetištěno v časopise Tvořivá dramatika. 2001, roč. XII, č. 2. ISSN 1211-8001.

 

2001

Nemám ráda nezbadatelné němohry. Tvořivá dramatika. 2001, roč. XII, č. 1. ISSN 1211-8001.

Kytice? Učitelské listy. 2001/2002, roč. IX, č. 2. ISSN 1210-6313.

Využití metod dramatické výchovy při práci s textem v hodinách literární výchovy v 6. roč. ZŠ. Ukázky z diplomové práce. Deník Dětské scény 2001. 2001.

 

2002

Básník Karel Šiktanc a jeho nové pohádky. Tvořivá dramatika. 2002, roč. XIII, č. 3. ISSN 1211-8001.

 

2003

Vyučování dramatu - hlava plná nápadů. Tvořivá dramatika. 2003, roč. XIV, č. 1.

 

2005

Začít spolu s Evou Lukavskou. Tvořivá dramatika. 2005, roč. XVI, č. 3.  ISSN 1211-8001.

 

2007

U redakčního stolu živo. In Tvořivá dramatika 50/2007.  ISSN 1211-8001. [Spoluautoři: Eliška Herdová-Zuzana Jirsová-Roman Černík-Radim Svoboda]

Co chutná Irině Ulrchové.  In Tvořivá dramatika 50/2007.  ISSN 1211-8001. [Spoluautor: Irina Ulrychová]