Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Mgr. Tomáš Kolafa

Mgr. et Bc. Tomáš Kolafa (nar. 1963) vystudoval učitelství prvního stupně ZŠ a hudební výchovu na PedF v Ústí nad Labem, PedF v Liberci a školský management na UK v Praze. Od roku 1986 působil jako učitel a sbormistr na ZŠ a ZUŠ v Liberci, od roku 2000 ředitel ZUŠ Liberec, na KVD DAMU jako externí pedagog od roku 1992. Je členem porot tanečních a hudebních soutěží a zaměřuje se na metodiku hudebních disciplín. Aktivně působí v Asociaci ZUŠ ČR jako výkonný ředitel a koordinuje např. dlouholetý projekt s Českou filharmonií a je členem Presidia European Musicschool Union se sídlem v Berlíně.

Předměty na KVD DAMU: Hudebně rytmická výchova, Scénická hudba.