Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Mgr. MgA. Ivana Sobková

Vystudovala Pedagogickou fakultu UK v Praze, obor český jazyk-hudební výchova, a DAMU, obor dramatická výchova. Pracovala jako učitelka českého jazyka a literatury na gymnáziu, jako externí lektor Národní galerie Praha pro programy s prvky dramatické výchovy, v současnosti jako učitelka LDO ZUŠ a konzervatoře. Vedoucí dětských a mladých divadelních souborů sdružených do divadelního studia KUK! (působily v ZUŠ Klecany a ZUŠ Biskupská, Praha 1; v současnosti působí při ZUŠ Štítného, Praha 3), které se pravidelně účastní celostátních i zahraničních divadelních přehlídek (např. s inscenacemi Justýna a upíři, Kočičí palác, Máj! Máj? Máj…, Válka s mloky, Němý film, Komunikační etudy, Ženská otázka, Sísa Kyselá, Cesta kolem světa, Noční můry, Hlásná trouba, Navštivte Máchův kraj!, Tančírna, Balón aneb létat je snadné, Karkulkoviny, Ex-peri-ment, …Černošský Pán Bůh, Jídelna aneb Vařím vaříš, vaříme... ). V současné době působí mj. jako lektorka seminářů pro dospělé zaměřených na metody dramatické výchovy a inscenační práci s dětmi a mládeží, od roku 2009 učí na katedře výchovné dramatiky DAMU. Podílela se na mezinárodním divadelním projektu mladých režisérů Meeting of Minds, jehož cílem je hledat standardy mezinárodně sdělné divadelní inscenace – Londýn 2009, Izola 2010.

Předmět na KVD DAMU: Metodika divadelní práce s dětmi a mládeží