Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Mgr. Ivana Vostárková

 

 

 

Mgr. Ivana VOSTÁRKOVÁ (nar. 1951)

 

Absolventka KALD DAMU, loutkoherečka, herečka, pedagog. Společně s divadelní praxí (spolupráce s režiséry Makonjem, Krobotem, Schormem, Krobem) se postupně zaměřuje na výzkum různých hlasových technik souvisejících nejen s uměleckou činností. Od r. 1995 působí jako hlasový pedagog na DAMU ( KVD, KATAP), na KP vyučuje psychologii a kulturu sociální komunikace, externě vyučuje i na FAMU. Jako lektorka vede semináře zaměřené na práci s hlasem jak pro hlasové profesionály (divadelníky, zpěváky, moderátory), tak pro pedagogy, právníky, managery, psychology, muzikoterapeuty a další profese (např. příprava Jana Švejnara v průběhu prezidentské kampaně). V ČT působila jako hlasový a mluvní pedagog. Věnuje se individuálnímu vedení zpěváků (Aneta Langerová, Lenka Dusilová, David Koller, Jan Budař…). Její práce se zaměřuje také na oblast terapeutickou, věnuje se hlasové analýze a psychosomatickým souvislostem.

 

Předměty na KVD DAMU: Hlasová výchova s metodikou

                            KATaP DAMU: Výchova k hlasu

                     KP: Kultura sociální komunikace