Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Doc. Mgr. Aleš Bergman, Ph.D.

Doc. Mgr. Aleš Bergman, Ph.D. (nar. 1966) vystudoval na Filosofické fakultě Masarykovy univerzity studijní kombinaci Estetika – divadelní, filmová a televizní věda. Poté působil jako dramaturg (HaDivadlo) a režisér (Městské divadlo Zlín, Městské divadlo Brno, Divadlo ABC v Praze atd.). Od roku 1994 na Divadelní fakultě JAMU v Brně studoval doktorský program Teorie a metody herecké tvorby (školitel prof. Josef Kovalčuk). V jeho rámci absolvoval, mimo jiné, stáže u doc. Marie Mrázkové (Jaques-Dalcroseovská pohybová herecká průprava) a Alexeje Levinského (biomechanická herecká cvičení Vsevoloda Mejercholda). Od roku 1997 působil jako odborný asistent v Ateliéru činoherního herectví prof. Josefa Karlíka a Ateliéru režie a dramaturgie prof. Josefa Kovalčuka na Divadelní fakultě JAMU. Od roku 2000 vede Ateliér činoherního herectví na této škole. Současně působí i na Katedře výchovné dramatiky DAMU v Praze a na Vyšší odborné škole herecké v Praze. Externě přednášel i na Psychologickém ústavu FFMU v Brně. Ve své herecké pedagogice se opírá především o Jaques-Dalcroseovskou filosofii hereckého pohybu, psychosomatická cvičení prof. Josefa Karlíka a postupy Vachtangovovské a Čechovovské pedagogiky, poznávané intenzivní spoluprací ateliéru se Ščukinovým divadelním institutem v Moskvě.

Spolupracuje i s oblastí amatérského divadla. V druhé polovině osmdesátých let byl členem divadla poezie Nepojízdná housenka. Dlouhá léta působí jako porotce festivalů (např. Divadelní Třebíč, Wolkerův Prostějov) a lektor dílen na Jiráskových Hronovech.

Publikační a umělecká činnost

Předměty na KVD DAMU: Režie. Inscenační tvorba a divadelní projekt