Katedra výchovné dramatiky

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

MgA. Emílie Zámečníková

Na katedře výchovné dramatiky DAMU vystudovala obor dramatická výchova. Téměř třicet let učila literárně-dramatický obor ZUŠ Na Střezině v Hradci Králové, úspěšně vedla  řadu dětských, středoškolských  i   dospělých divadelních souborů, s nimiž se každoročně účastnila celostátních přehlídek a dílen. Jako herečka spolupracovala s různými divadly, nejvíce  se souborem Nejhodnější medvídci. Osm let učila herectví a přednes  na Konzervatoři Pardubice, kde  režírovala řadu operních inscenací.

V současné době se věnuje prakticky, teoreticky a metodicky zejména  uměleckému přednesu  - pracuje se sólovými  dětskými a mladými přednašeči, jako lektorka se účastní recitačních dílen a seminářů pro pedagogy po celé republice a postupových přehlídek  Dětské scény a Wolkrova Prostějova všech stupňů. Spolupracuje  s  divadelními soubory, píše scénáře, ujímá se režie.

 Z publikační činnosti:

Cesta k přednesu aneb Průvodce pro pedagogy a mladé recitátory
"O přednesu (nejen) na základní umělecké škole v teorii a příkladech", příloha Deníku Dětské scény `97, č. 1-3, Ústí nad Orlicí 1997)
"Dětský přednes a jeho nevyužité možnosti" in Zlatý máj. O dětské literatuře a umění (Praha: Česká sekce IBBY, 2000)
"Recitace aneb Popelka v základních a středních školách" in Raadce učitele. Praktické rady pro výuku i Váš osobní rozvoj (Praha: RAABE, 2004)
"Recitace (nejen) na ZUŠ, její podoby a možnosti", Talent 8, 2006, č. 5-8

Předměty na KVD DAMU: Metodika práce s dětským přednašečem.